;

טפסים

טופס ביטול השתתפות בחוג 2018-2019 -

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי הביטול מפורטים בתקנון החוג הספציפי אליו הינכם רשומים.

יש למלא את כל הסעיפים 

יש לציין - מאשר/ת