;

כללי

תקנון פרחי ספורט

חוגי פרחי ספורט                           תקנון ונהלי הרשמה        לפרטים: 1-800-333-567

 

לתשומת לב ההורים והמשתתפים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתקנון הבאים:

תקנון 2017/2018


1. כלל שיעורים  וחוגי המתנ"ס העממים יפעלו בין התאריכים : 1.9.17-30.6.18

2. משתתף בחוג "פרחי ספורט" מחויב להשתתף בארבעה אירועים בשנה

3. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר מינמלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות, ברחל בתך הקטנה , היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת ל -10 בחוג ספורט עממי . 7 בספורט קבוצתי , 8 בשלוחות מתנ"ס וכד' ( פרוט מלא מצוי במחירונים ובמחלקות ) הרי המתנ"ס יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור , על חוגים יחידניים לא יחול סעיף כזה .

4 . משתתף בחוג יחשב כ" רשום " ויורשה להשתתף בחוג רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה ( טופס מלא וחתום- ההרשמה באתר בלבד ) והתשלום ( תשלום שנתי מלא ) מול קופת המתנ"ס .

5. לקוחות החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם.

6. מחיר החוג הנו שנתי המשוקלל לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופעים בעמוד האחרון של טופס זה ניתן לשלם לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווה ללא ריבית והצמדה, ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. תשלום אחרון לעונה- יוני 2018 .

הבהרה: בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות .

7. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש או באופן חלקי באותו החודש .

8. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתכניות החוגים/פעילויות.

9. בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים בלוח החופשות המצורף, לא תתקיים פעילות חוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה. סה"כ כ-32 מפגשים לכל עונת החוגים לפי פעם בשבוע ( ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים, ובהתאמה חוג של פעמיים בשבוע וכד') .

 10. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל עד 6 פעילויות במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכד'. על כך תינתן הודעה מראש, ככלל החזרי פעילות יבוצעו במועד בו יבחר המתנ"ס, כולל חופשות וחודש יולי.

11. פעילות מיוחדת בחופשות וחגים תיתכן על פי שיקולי המתנ"ס, ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף.

12. החל משעת סיום החוג במתנ"ס ושלוחותיו המשתתף באחריות הוריהם, חובה להקפיד על איסוף בשעת סיום הפעילות.

13.התשלום לפרוייקט פרחי ספורט הוא 1,000 ₪ בשנה.

14.תשלומי רשות נוספים שיחולו על המשתתף ושיתכנו בשנת הפעילות: פעילות מיוחדת, מסיבות, תחרויות, ציוד, ביגוד, נסיעות, כלכלה, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת ביטוח / תביעה, וכן תשלומי טיפול רפואי.

15. חובת המשתתף *והוריו לשמור על כללי התנהגות נאותים, הופעה בתלבושת הייעודית, משמעת להוראות, כבוד לזולת, שמירה על התקנונים.

16. המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים או אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו, חוסר בטופס רישום או תשלום וכד' - לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.

17. המתנ"ס אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין המתנ"ס אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות.

 

             נהלי ביטול השתתפות והחזרי כספים:

1. התשלום לפרויקט פרחי ספורט הוא 1,000 ₪ שנתי, אין הנחות בפרויקט זה, הפרוייקט מסובסד ע"י המדינה והרשות המקומית.

 2. לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות רטרואקטיבית או עבור עונה קודמת או בכלל, לא תתקבל ולא תידון פניה להפסקת פעילות, ולא יהיה החזר כספי בגינו, המשתתף נחשב כממשיך לכל דבר ועניין.

3.אין החזר כספי לילדים שעוזבים את הפעילות, אלא אם הייתה סיבה רפואית שבגללה הילד לא יכול להמשיך בחוג

4. היעדרויות :

4.1 -משתתף שיעדר חלקית מפעילות עקב טיול, אירוע משפחתי שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת - לא יקבל את תמורת הפעילות בהן לא השתתף.

 4.2 -החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

5. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.

 

 

(*ט.ל.ח)  , **טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים