;


כללי

תקנון חוגי ילדים מבוגרים/ עממי תקנון ונהלי הרשמה

חוגי ילדים ומבוגרים  / עממי                    תקנון ונהלי הרשמה  לפרטים: 1-800-333-567

 

לתשומת לב ההורים והמשתתפים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתקנון הבאים:

תקנון 2017/2018

1. כל שיעורים וחוגי המתנ"ס יפעלו בין התאריכים 30.6.18-1.9.17

במקביל לשנת הלימודים במשה"ח , ב"ס לכדורגל יסתיים 20.6.2018

 

2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר מינמלי של משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות ברחל בתך הקטנה , היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת ל -10 בחוג ספורט עממי , 7 בספורט קבוצתי , 8 בשלוחת מתנ"ס וכ' ( פרוט מלא מצוי במחירונים ובמחלקות ) הרי המתנ"ס יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרץ ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כשלהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור , על חוגים יחדניים לא יחול סעיף זה .

3. מנשתתף בחוג' יחשב כ"רשום" ויורשה להשתתף בחוג רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה ( טופס מלא וחתום - ההרשמה  באתר בלבד ) והתשלום ( תשלום שנתי מלא) מול קופת המתנ"ס.

4. לקוחות החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם .

5. מחיר החוג הנו שנתי המשוקלל לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופיעים בעמוד האחרון של טופס זה ניתן לשלם לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווה ללא ריבית והצמדה , ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. תשלום אחרון לעונה-יוני 2018 ובליגה לכדורגל מאי 2018.

הבהרה: בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות .

6. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש או באופן חלקי באותו החודש .

7. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתכניות החוגים/פעילויות.

8. בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים בלוח החופשות המצורף, לא תתקיים פעילות חוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה. סה"כ כ-32 מפגשים לכל עונת החוגים לפי פעם בשבוע ( ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים, ובהתאמה חוג של פעמיים בשבוע וכד') - מוסיקה – מינימום 36 שיעורים לעונה.

 9. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל עד 6 פעילויות במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכד'. על כך תינתן הודעה מראש, ככלל החזרי פעילות יבוצעו במועד בו יבחר המתנ"ס, כולל חופשות וחודש יולי.

10. פעילות מיוחדת בחופשות וחגים תיתכן על פי שיקולי המתנ"ס, ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף.

11. החל משעת סיום החוג במתנ"ס ושלוחותיו המשתתף באחריות הוריהם, חובה להקפיד על איסוף בשעת סיום הפעילות.

12.משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות בהתאם למחירון.

13.תשלומי רשות נוספים שיחולו על המשתתף ושיתכנו בשנת הפעילות: פעילות מיוחדת, מסיבות, תחרויות, ציוד, ביגוד, נסיעות, כלכלה, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת ביטוח / תביעה, וכן תשלומי טיפול רפואי.

14. חובת *המשתתף והוריו לשמור על כללי התנהגות נאותים, *הופעה בתלבושת הייעודית, משמעת להוראות, כבוד לזולת, שמירה על התקנונים.

15. המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים או אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו, חוסר בטופס רישום או תשלום וכד' - לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.

16. המתנ"ס אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין המתנ"ס אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות.

                               נהלי ביטול השתתפות והחזרי כספים:

1. על מנת לבטל השתתפות בחוג , יש לחתום על טופס הוראת ביטול באתר המתנ"ס ולמסור לקופת המתנ"ס במייל/פקס/ידני.

אין למסור הודעת ביטול למורה/מאמן/מדריך.

2. מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת מילוי הטופס באתר ואו קבלת הטופס במתנ"ס ולא רטרואקטיבית. על הפונה לוודא זאת,  תאריך קבלת הטופס הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר

3. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהר"מ לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינו, ללא הודעה-נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין.

4 לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות רטרואקטיבית או עבור עונה קודמת.

5. עד סוף חודש מרס 2018  ניתן לבטל השתתפות בחוג מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת תשלום של 5% מיתרת התשלום וחיוב בגובה מרכיב ביגוד *ביטוח וציוד אישי (במידה וניתן בעלות החוג).

*משתתפות בפעילות כדורשת מחויבות בעלות הביטוח הנרכש עבורן.

6.רבעון אחרון - החל מתאריך 1.4.2018 לא יבוצעו החזרים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה.

 7. היעדרויות :

7.1 - משתתף שיעדר חלקית מפעילות עקב טיול . אירוע משפחתי שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת- לא יקבל את תמורת הפעילחות בהן לא השתתף .

7.1- החזר כספי בגין מחלה , יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

7.3- במוסיקה - תלמיד שהודיע על היעדרותו לפחות 24 ש' מראש -יתואם שיעור חלופי.

8.צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.

9. במקרה של הפסקת פעילות במוסזיקה או חוג המשכיר ציוד לא יוחזר הסכום בגין שכירות כלי נגינה או ציוד אחר שנרכש.

10.הבהרה : אין הנחות לסדנאות, קורסים , אירועים מיוחדים, פרויקטים וכד'.


(*ט.ל.ח)  , **טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים