;

תנועות הנוער

תנועות הנוער

תנועות הנוער

בני המושבים והקיבוצים- 15 ישובים

שומר צעיר – 9 ישובים

נוער עובד ולומד – 4 ישובים

קורסי מד"צים

טיולים

פורום אזורי לקומונרים

 

פעילות תנועות נוער ד' - י"ב 17:00-21:00

 

אישור הורים " בני המושבים" טיול חנוכה/ מסע מנהיגים