יזמים

יזמים

יזמים

ליווי אישי, עסקי ליזמים ובעלי עסקים - עד 3 מפגשים ללא עלות.

קורסים וסדנאות בשת"פ עם גורמים חיצוניים.

מיקוד והנעה לבניית תוכניות עבודה, תוכניות עסקיות, שיווקיות ועוד.

עבודה וליווי של הנהלות היישובים : 

יצירת מודל עבודה מול היזמים ובעלי העסקים.

הקמת צוותים יישוביים למיסוד פעילות קהילתית של היזמים ובעלי העסקים.

ניצול הזדמנויות והנגשת נכסים קיימים לטובת פיתוח יזמויות.

 לאתר מעברים לחצו כאן

טל: 04-9109046 | פקס: office@mwg.org.il | 04-9109045