;

תחום ילדים

תחום ילדים

תחום ילדים

חינוך בלתי פורמלי - ילדים

ליווי מערכות חינוך א-ו בקיבוצים

פורום לרכזי א-ו -הכשרה והעשרה וילדים בסיכון

שישי פעיל בישובים/חברתונים

פעילויות אזוריות טיולים ספורט ותרבות

מחנה פסח מועצתי רב תנועתי לכיתות ד-ו

קייטנות קיץ אזוריות/קיבוצים

שיתופי פעולה עם בתי ספר יסודיים