פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גהרשמה להסעות לאולפן למחול

הרשמה להסעות לאולפן למחול
  שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה
  כיתות ד' - פעם בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול 1200 +
  כיתות ה-ז - פעמיים בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול 2400 +
  כיתות ח-י"ב - פעם בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול 1200 +
  כיתות ח-י"ב - פעמיים בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול 2400 +
  כיתות ט-י''ב - שלוש פעמים בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול 3360 +