הרשמה להסעות לאולפן למחול

הרשמה להסעות לאולפן למחול
שם החוג / קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה / מדריך פרטים והרשמה
כיתות ד' - פעם בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול אולפן למחול 1200 +
כיתות ה-ז - פעמיים בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול אולפן למחול 2400 +
כיתות ח-י"ב - פעם בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול אולפן למחול 1200 +
כיתות ח-י"ב - פעמיים בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול אולפן למחול 2400 +
כיתות ט-י''ב - שלוש פעמים בשבוע הרשמה להסעות לאולפן למחול אולפן למחול 3360 +