פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גהרשמה להרכבים

הרשמה להרכבים
    שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה
    הרכב אטני ז-יב הרשמה להרכבים הרכב 1600 יובל טובי +
    הרכב ביג בנד ז -יב הרשמה להרכבים הרכב 1600 מנחם גרודזנסקי +
    הרכב ג'אז ז -יב הרשמה להרכבים הרכב 1600 מנחם גרודזנסקי +
    מקהלה הרשמה להרכבים הרכב 1600 גיא שמאלי +