אירועים

שישי שלי - שנת הפעילות תשפ"ב

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

"שישי שלי" היא תוכנית הפעילות לימי שישי עבור ילדי כיתות א'-ג'

הפעילות חוזרת לאחר שנתיים של הפסקה- ומזמינה אתכם להירשם!

שעות הפעילות בכל שישי הן 08:00-12:00.

ההדרכה תתקיים על פי קבוצות של עד 25 ילדים בקבוצה

הגעה עצמית למקום הפעילות

הפעילות הינה ללא עלות!

*שימו לב- מינימום ילדים לפתיחת מוקד הפעילות -50.

לרישום לחצו כאןתקנון והבהרות:

1. פתיחת מוקד הפעילות מותנה ברישום מינימאלי של 50 ילדים, באם מספר הנרשמים נמוך מ-50 לא ייפתח מוקד הפעילות.

2. ההורים מתחייבים בעת הרישום להגעה סדירה ורציפה של הילדים לפעילות. חובת הנוכחות של הילדים בפעילות בינה 80% בשנה. במידה ותנאי זה לא יתקיים ללא סיבה מוצדקת, תהא המועצה רשאית לבטל את הרישום של הילד לפעילות.

3. תנאי להשתתפות הילדים בפעילות הינו התחייבות ההורים והילדים כללי התנהגות נאותים וחתימתם על תקנון התנהגות בעת הרישום לפעילות. במידה והפרו ההורים או הילדים את כללי ההתנהגות הנאותים תהא המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה לבטל את רישום הילד לפעילות.

4. במהלך המפגשים הראשונים תבנה אמנת כללי התנהגות של הילדים עם המדריכים, עליה יחתמו הילדים, באם לא יעמדו בכללי ההתנהגות שנקבעו והוסכמו במסגרת הפעילות, יוזמנו ההורים לשיחת בירור בנוגע להמשך השתתפות הילד בפעילות.

4. מובהר בזאת כי במידה וביטול רישומם של הילדים מכל סיבה שהיא, בין שעל ידי המועצה ובין שעל ידי ההורים, יביא לירידה במספר הילדים הרשומים לפעילות מתחת ל-50, תהא המועצה רשאית לסגור את הפעילות. החליטה המועצה על סגירת הפעילות כאמור, תודיע על כך להורים מראש ובכתב.

לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל: