פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גאירועים

רובוטיקה לכיתות א'-ג', ד'-ו' באילון+רה''נ

האירוע ייחל בעוד:
אירוע נגיש למוגבלים בשמיעה
מחיר: 600
לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל: