פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גאירועים

תהליך לקראת הדרכה - התנועה החדשה תשפ"ב

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

שנת ט' בתנועה היא שנת המעבר של נערים ונערות – מחניכים וחניכות בתנועה לבעלי תפקידים בקנים הישוביים. התהליך נפרס על שנה שלמה ומניח יסודות פרקטיים וערכיים במטרה להצית את אש המרד בחניכים ולהביא אותם למקום בו הם מבקשים לקחת אחריות על המרחב בו הם גדלים ועל החברה הישראלית בכללותה.

התהליך משולב ומתקיים בשתי זירות במקביל לאורך השנה:

•הזירה הישובית- בה מודרכים החניכים והחניכות כקבוצות אורגניות מדי שבוע על ידי הגרעינרים ובמקומות מסוימים על ידי מדריכים צעירים. מעין דואליות של להיות חניך לקראת הדרכה.

•הזירה המועצתית- בה ישנו מפגש בין תשעת ישובי התנועה החדשה במטה אשר. אירועי שיא שמתקיימים לאורך השנה ונועדו להרחיב את תפיסת האחריות וסוגי הכלים הניתנים

 לטובת הבטחה של תהליך איכותי על כל חניך וחניכה לקחת חלק בפעולות בישוב ובכל הכנסים שיפורטו במסמך זה! לקיחת חלק בפעילות השוטפת היא תנאי להשתתפות בסמינרי ההדרכה בקיץ ולקיחת תפקיד בישוב בשנת הפעילות הבאה.

הזירה המועצתית נפרסת על 4 מפגשים (שהראשון בהם כבר מאחורינו), תשלום על התהליך הוא שמאפשר לנו לייצר עבור הילדים את המסגרת האופטימלית ללמידה והתפתחות לקראת מעבר שלב בתנועה.

עלות התהליך לשנת תשפ"ב הינה 550 ₪ לשנה מלאה הכוללת כנס יומי, שני כנסים דו-יומיים (כוללים לינה) ומיני קורס מד"צים (סמינר שטח של יומיים)

כל אחד מהכנסים כוללים הסעות, כלכלה מלאה, אבטחה ורפואה,במידה ויבטל חניך הרשמה במהלך התהליך יוחזר להורים סכום כסף יחסי בהתאם להוצאות שהתקיימו על לנקודת הביטול ובתיאום רכזת התנועה.  

הרשמה עד לתאריך 26.12.21

מחיר: 550
לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל: