אירועים

חקלאות מדייקת – מפעילי רחפנים בחקלאות

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

חקלאות מדייקת – יישום רחפנים בחקלאות

מעברים בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות וארגון עובדי הפלחה, מביאים לחקלאי האזור קורס ייחודי של חקלאות מדייקת ומפעילי רחפנים בחקלאות של 25 ק"ג.

החקלאות המדייקת Precision Agriculture הינה שיטת טיפול בגידול החקלאי, המאפשרת מתן אופטימלי של תשומות – מים , חומרי הזנה וחומרי הדברה המטרה היא לייעל את תהליך הגידול החקלאי בכל שלביו ולאפשר השאת )מיקסום ( הרווח למגדל תוך השפעה מינימלית על קיימות הסביבה החקלאית.

הדרך לאפשר זאת היא על ידי בחינה מדוקדקת של השטח החקלאי וזיהוי השונות ( variance) שבו. המעבר לחקלאות מדייקת מאפיין חלקים הולכים וגדלים של העולם החקלאי כיום, וזאת לנוכח שתי מגמות עיקריות:

1. שיפור יכולות לאיסוף מידע מהסביבה ושימוש בו לתועלת האדם היכולת ליישום חקלאות מדייקת גדלה בעקבות התפתחות יכולות טכנולוגיות של איסוף מידע מדויק - גיאוגרפי, רדיומטרי וגיאומטרי - על משתנים שונים בשדה החקלאי, ושימוש במידע זה לקבלת החלטות ליישום התשומות בשדה.

2. התגברות הצורך בהתייעלות משמעותית של תחום החקלאות עקב שינויים סביבתיים ) דוגמת שינויי אקלים והקטנת שטחים חקלאיים (ועקב גידול משמעותי באוכלוסיית העולם, המביא לעלייה בביקוש למזון וצרכים חקלאיים אחרים.

מטרות תכנית הלימודים

1. הסטודנטים יבינו את הסיבות והצורך בחקלאות מדייקת מבחינות סביבתיות, חברתיות וכלכליות. הסטודנטים יכירו וידעו להפעיל טכנולוגיות בחקלאות מדייקת לאפיון ומדידת השונות (variance)בשדה ובגידול החקלאי.

2. הסטודנטים ידעו לבחור טכנולוגיה המתאימה לצרכים המוצגים )מבין אפשרויות שונות(.

3. הסטודנטים יבינו את יסודות החקלאות )קרקע, צמחים, מים( ברמת היכרות בסיסית.

 שיטת הלימוד

1. דגש על עקרונות והבנת תהליכים באיסוף ובעיבוד המידע.

2. רלוונטיות של הידע והמיומנויות שיירכשו בתכנית, לתחומי עניין רחבים בשוק  

    העבודה

3. ניתוח שכבות מידע רלוונטי לצרכים של מערכות הביטחון וחברות תעסוקה אזרחיות (כגון Waze: או (Google Maps במסגרת עבודה עם מאגרי מידע של GIS ( Geographic Information Systems ,) לצורך ניתוח תצ״אות (תצלומי אוויר) והכנת מפות לצרכים מבצעיים.

4. ניתוח מאפייני קרקע רלוונטי לצרכים רבים, כמו תכנון בניית מבנים ומידת היציבות שלהם, או ניתוח מודיעיני של אפשרויות במהלך ביצוע עבודות בתא שטח נתון כמו שדה חקלאי.

5. מתן דגש לפיתוח פעילויות והתנסויות מעשיות, ומניעה מהתמקדות בידע

    תיאורטי בלבד.

 

דרישות כניסה: 12 שנות לימוד.

במידה ויתקבלו בקשות מעל להיקף, (מספר המקומות מוגבל) , הקבלה תהא על בסיס תחרותי לפי הקריטריונים הבאים:

1. ניסיון חקלאי

2. ידע בתחומי המחשבים/מתימטיקה ומקצועות ריאליים אחרים

3. פוטנציאל לתעסוקה בתחום

4. מעבר מבחן כניסה

תעודות שתקבלו בסיום הקורס:

תעודת גמר בוגר קורס חקלאות מדייקת

הקורס מאוד מסובסד ויעלה 2299 ₪ לאדם (במקום 5212 ₪) המחיר כולל אגרות למבחן עיוני ומעשי לרישיון להטסת רחפן

 

רישיון להטסת רחפן עד 25 ק"ג

יתקיימו 4 מפגשים פרונטליים ללימוד חומר תיאורטי. מעבר לכך תשלימו את החומר באינטרנט.

לטובת הרישיון נדרשים התנאים הבאים:

גיל 16 ומעלה

העדר הרשאות פליליות

מצב בריאותי תקין

אזרחות ישראלית

בסיום תקבלו רישיון מפעיל רב להב בקשר עין עד 25 ק"ג מטעם רשות התעופה האזרחית.

עלות קורס הרחפנים עד לרישיון 3050 ₪ 

מפגש ראשון יתקיים ב – 11.10.23 באולם המליאה של מטה אשר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל גלית אבירם 050-4444364.
עד 3 תשלומים ניתן להירשם ולשלם בקופת המתנ''ס בטלפון 1-800-333-567

מחיר: 2299
לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל: