טפסים

תקנון כדורשת -

הנחיות למילוי הטופס:

דף מידע לספורטאי המצטרף לענף הכדורשת + אגודת הספורט (טאב דנטל)

 

קישור תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות

http://kadureshet.com/חוקה-ותקנון/

 

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של מאמאנט ואיגוד הכדורשת, להלן זכויותייך וחובותייך:

 

 1. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הנך שחקן רשום באגודת הספורט הפועל מטה אשר-טאב דנטל.
 2. כל שחקן מחויב לרישום מלא, ביטוח, תשלום מלא, בדיקה רפואית (לתחרותי) רכישת ביגוד וציוד אישיים.
 3. קבוצות הספורט הר"מ יהיו כפופות לפעילות האיגוד / מרכז קהילתי ולוחות הפעילות שלהם .

א.       תאריכי פעילויות קבוצות הליגות/אגודה הר"מ בתחרויות ומשחקים של האיגוד ואו בכלל יהיו עפ"י לו"ז המשחקים המפורסמים באתר האיגוד.

ב.       ההשתתפות במפעלים אלו יהיו בכפוף לנהלים ולחוקים .

ג.        תאריכי פעילות אימונים תתקיים בין התאריכים 1.9.2019-30.6.2020

ד.       תאריכי פעילות ליגה תתקיים, עקרונית, בין התאריכים  – 16.6.2020 - 14.10.2019

ה.       הפעילות העממית תתקיים השנה כנ"ל בין התאריכים 1.9.2019-30.6.2020

ו.         פעילות עממית תתקיים בסה"כ אימון אחד בשבוע .

ז.        פעילות תחרותית תתקיים אחת לשבוע, בשבוע בו יש משחק – הוא ייחשב ליחידת האימון השבועית.

ח.       פעילות עממית ותחרותית תתקיים בשעות ערב החל מהשעה 20:30 ובהתאם לזמינות אולמות.

 

 1. במידה ויבחר המרכז הקהילתי לקיים אימונים נוספים / מחנה אימון או אירוע בארץ או בחו"ל לאורך השנה או בחודש יולי / אוגוסט/ חגים – יהיה התשלום בנפרד, במימון המשתתפים, ובהתאם לעלויות מחנה אימון או האירוע בפועל, בקיזוז נותן חסות – באם יימצא.
 2. שנת פעילות כוללת ליגה סדירה, אימונים, פלייאוף.
 3. מפעלים כגון גביע, טורניר, מחנה אימון וכד' יתקיימו בכפוף לגיוס משאבים/חסות ובהשלמת מימון מהמשתתפים.
 4. התנהגות ומשמעת באימונים - במקרה של שחקן שמפריע למאמן ו/או לשאר משתתפי הפעילות, מחלקת הספורט רשאית להשעותו מידית .
 5. כ"כ רשאי המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים ואו חוסר בטופס רישום ואו אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים , לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות.
 6. ביטול אימונים – אימונים אשר יבוטלו על ידי מחלקת הספורט יושלמו במלואם בימים מרוכזים שיקבעו ע"י המחלקה, אי הגעת משתתף ליום/ימים מרוכזים אלו לא תקנה לו זיכוי כספי ואו שיעור השלמה ביום אחר.
 7. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות האיגוד, פעילות פרטית של השחקן, תחרות וכיו"ב -  לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש להשלמה.
 8. הזמנות להסעות חריגות ייתכנו לביצוע רק לפי הפרוט הר"מ :
 9. עם קבלת פניה בכתב מנציג רשמי של המועדון / קבוצה .
 10. בכפוף למימון מלוא העלות ע"י המשתתפים ומראש
 11. אין המתנ"ס מחויב להיענות לבקשה כזו או אחרת אלא בכפוף ליכולתו ולזמינות רכבים מחברות ההסעה .
 12. שיקוליהמחלקהוהנחיותיהיגברובמקריםשלאברוריםדייםבתקנון.

 

האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.