טפסים

הרחבת ביטוח - כדורגל

הנחיות למילוי הטופס:

אישור הורים לעניין ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
לפי חוק הספורט התשמ"ח – 1988
על פי סעיף 7(א()א1 )לחוק הספורט, התשמ"ח - 1988 אין חובת עריכת ביטוח תאונות אישיות ביחס לספורטאים באגודת ספורט ולפעילים בחדר כושר שהם תלמידים, בשל העובדה כי הם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

*רשאי כל הורה לרכוש ביטוח בעצמו בעבור ילדיו .
ט.ל.ח., המחלקה שומרת על הזכות להוסיף על הר"מ ולעדכן מעת לעת.

 

חתמו כאן

התקנון

על אף שעל פי חוק הספורט אין חובה לבטח את בני/בתי בביטוח תאונות אישיות אבקש שהמתנ"ס יבטח את בני/בתי בביטוח תאונות אישיות.
עלות הביטוח בסך 100 ₪ לשנה תחול עליובאחריותי לפנות לקופת המתנ"ס לתשלום כדי שיבוצע הביטוח. (רק לאחר אישור תשלום מהקופה יחול הביטוח דרך המתנ"ס). ידוע לי כי הביטוח הנ"ל הוא עבור פעילות המתקיימת במסגרת מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר בלבד.

 

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"