טפסים

תקנון אולפן למוסיקה -

הנחיות למילוי הטופס:

נספח לתקנון תש"פ – אולפן למוסיקה

 תלמידים והורים יקרים,

עם פתיחת שנת הפעילות תשע"ט, אנו שמחים לברך אתכם בברכת שנת פעילות פורייה ומהנה.

אנא קראו בעיון את ההסכם ומלאו את הספח המצ"ב

שימו לב - אי החתימה על ההסכם אינו פוטר מעמידה בתנאיו!
1. שנה"ל מתחילה ביום ראשון 1.9.19 ומסתיימת ב- 30.6.20 
2. שיעור סטנדרטי נמשך 45 דקות. שיעורים מיוחדים 30 דקות ו- 60 דקות.
3. אין לאחר לשיעורים, זמן איחור על חשבון השיעור.
4. אי השתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום עבורם, אלה במקרה של מחלה ממושכת, או נסיעה עליה דווח מראש.
5. במקרה של היעדרות משיעור, על התלמיד להודיע על כך לפחות יום מראש מסיבות מוצדקות בלבד (מחלה, טיול שנתי וכו').
מורה אינו מחויב להחזיר שיעור לתלמיד של הודיע מראש !
6. בשנת הפעילות יתקיימו לפחות 34 שיעורים.
7. שיעורי העשרה במוסיקה (תיאוריה) יזכו את התלמיד בתעודת שלב. השיעורים ניתנים אחת לשבוע לאורך כל השנה (ללא תוספת תשלום). התלמידים ישובצו לכתות לפי גיל / רמה עם ההרשמה או בתחילת הלימודים.
8. במהלך השנה יתקיימו לפחות שני קונצרטים וסדנא כחלק מתוכנית הלימודים.
9. תלמידים החברים בתזמורות ובמקהלה יקבלו במסגרתה 2 שעות של חזרות בשבוע, חובה להגיע לכולן !
תלמידים החברים בהרכבים יקבלו לפחות שעה חזרה בשבוע ומחויבים לחזרות אלו.
במהלך שנת הלימודים יתקיימו כנסי תזמורות והרכבים של משרד החינוך המחייבים את כל הנגנים והזמרים/ות.
10. שכר הלימוד הינו שנתי, ההשתתפות מותנית בהסדרת תשלומים מראש לכל השנה. ניתן לחלק את שכר הלימוד לתשלומים עד סוף חודש יוני 2020 
11. הפסקת לימודים: ניתן להודיע על הפסקת לימודים באמצעות טופס ביטול הנמצא באתר המתנ"ס עד ה- 24 לכל חודש, ולא יאוחר מסוף חודש מרץ. התלמיד יחויב בתשלום עד סוף חודש ההודעה.
12. הודעה על הפסקת הלימודים וביטול התשלומים תתקבל עד ה- 31.3.20 בלבד. לאחר מכן יהיה התלמיד מחויב בתשלום עד סוף השנה.
13. נוהל השאלת כלי נגינה (תזמורתיים) תתבצע לאחר הסדרת נהלי רישום ותשלום שנתי ע"ס 250 ₪.
ב ב ר כ ה,
מנחם גרודזינסקי
מנהל אולפן למוסיקה