טפסים

תקנון האולפן למחול -

הנחיות למילוי הטופס:

תקנון האולפן למחול מטה אשר לשנת הלימודים תש"פ תש''פ 2019/20 
תקנון ונהלי הרשמה

 

 לתשומת לב ההורים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתקנון הבאים:

1. שיעורי המחול יתקיימו בין התאריכים: 1.9.19 - 30.6.2020 במקביל לשנת הלימודים תש"פ
2. היה ויפחת מספר המשתתפים מתחת ל-8 תלמידים בשלוחות הרי האולפן למחול יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול.
3. החל משעת סיום השיעורים המשתתף באחריות ההורים. במידה והתלמיד אינו משתמש בהסעות האולפן חובה להקפיד על איסוף מיד עם שעת סיום השיעור.

4. חובת המשתתף לשמור על כללי התנהגות נאותים עפ"י ההוראות, הופעה בתלבושת הייעודית, כבוד לזולת, שמירה על התקנונים.
5. ישנה חובת הגעה לשיעורים! במידה ותלמיד אינו יכול להגיע מסיבה זו או אחרת הוא מחויב לשלוח הודעה ( אווטסאפ, מייל או טלפון).
הסעות
1. האולפן למחול מקיים מערך הסעות לחוגים. יובהר כי מערך ההסעות יופעל במהלך שנת הפעילות, בהתאם למכרז שזוכה, ממקומות צירים מרכזיים בלבד, בנקודות איסוף שהינן תחנות הסעה בלבד ושיקבעו על ידי האולפן למחול. לא תתקיימנה הסעות לחזרות בסופי שבוע.
2. התשלום עבור ההסעות יצטרף לתשלום שכר הלימוד ויתבצע ישירות באתר או מול קופת המתנ"ס מטה אשר טל': 1800333567/04-9109001.
3. האיסוף והפיזור לישובים יתבצע מתחנת הסעה מרכזית אחת בלבד בכל ישוב.
4. הנהלת האולפן למחול שומרת לעצמה את הזכות לבטל הסעה מסוימת במידה וירשמו אליה פחות מ 6 תלמידים. במקרה זה יתבצע זיכוי כספי בהתאם לעלות ההסעה.
5. האולפן אינו מחויב לקיים איסוף מישוב שבו לומד תלמיד יחיד.


ב ב ר כ ה,
שרון הדס
מנהלת אולפן למחול