פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גכניסה למערכת

יש להזין את מספר הטלפון הנייד הזמין לכם ברגע זה