פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


זמן הרישום באתר עבר ב29/03/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב29/03/2023

זמן הרישום באתר עבר ב29/03/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב29/03/2023