פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


האירוע הסתיים ב30/06/2022

האירוע הסתיים ב30/06/2022