פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


האירוע הסתיים ב29/12/2021

האירוע הסתיים ב29/12/2021