פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


האירוע הסתיים ב23/02/2022

האירוע הסתיים ב23/02/2022