פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


זמן הרישום באתר עבר ב01/08/2022ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב31/07/2022

זמן הרישום באתר עבר ב01/08/2022ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב31/07/2022