פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


האירוע הסתיים ב31/10/2022

האירוע הסתיים ב31/10/2022