זמן הרישום באתר עבר ב01/02/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב01/02/2023

זמן הרישום באתר עבר ב01/02/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב01/02/2023