פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גרכישת כרטיסים
פעילות גופנית לבעלי צרכים מיוחדים

09/11/2022
₪400