קול קורא לחיות יחד בקהילה

 

למידע לא מונגש לחצו כאן 

 

 

 

 

להגשת מועמדות לחץ כאן 

 

 

כוח משימה של לחיות ביחד בקהילה- מטה אשר יוצא לדרך, ומזמין אותך להצטרף! 

יש לך יכולת הנהגה, יוזמה, השפעה? יש לך אמונה בטוב משותף לקהילת מטה אשר? מקומך איתנו! 

בימים אלו מרכז קהילתי מטה אשר מגייס כוח משימה של כ-20 תושבים ותושבות, אנשי עשייה מזהויות מגוונות עם מוכנות ופתיחות לאתגר ולשליחות. המועמדים שיבחרו יעברו תהליך של למידה ועבודה משותפים לשיפור מרחב החיים של כולנו. 

מטרת התכנית היא השפעה על סדר היום המקומי באמצעות יצירת שותפויות, קידום יוזמות ועשייה משותפת הנוגעת לאיכות חיים במרחב המשותף בין הקהילות המגוונות במטה אשר. 

התכנית כוללת תקציב משמעותי למימוש היוזמות שיתגבשו. 

רואה את עצמך בין 20 חברי וחברות כוח המשימה של מטה אשר? פרטים נוספים והגשת מועמדות באתר המרכז הקהילתי www.matnasmatteasher.org.il ניתן להגיש מועמדות עד התאריך 9.4.19

 

 

בברכה, 

משה דוידוביץ'                                                                גולן רוזנברג 

ראש המועצה                                                             מנהל הצרכז הקהילתי

 

 

לו"ז ופרטים נוספים: 

ימי ראיונות יתקיימו במרכז הקהילתי מטה אשר בתאריכים: 
18:00-20:00 השעות בין', ב באדר ד"כ, 31.03.19 
08:00-09:30 השעות בין', ב באדר ו"כ, 02.04.19 
17:00-20:00 השעות בין', ב באדר ח"כ, 04.04.19 
18:00-20:30 השעות בין, בניסן' ב, 07.04.19 

 

תאריכי מפגשי כוח המשימה: 
18:00-21:00 ,שני יום, 29.4.19 
18:00-21:00 ,שני יום, 13.5.19 
15:00 בשעה חמישי מיום החל סמינר, 30-31.5.19 
ועד יום שישי בשעה 00:13 
18:00-21:00 ,שני יום, 17.6.19 
18:00-21:00 ,שני יום, 1.7.19 
19.7.19-18 ,יום חמישי, בשעות הערב והלילה 
18:00-21:00 ,שני יום, 22.7.19 
18:00-21:00 ,ראשון יום, 28.7.19 
 ייתכנו שינויי מועדים ושעות

  

ההשתתפות בכל המפגשים הינה חובה! 

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר המרכז הקהילתי 
www.matnasmatteasher.org.il 

או ליצור קשר במייל 
להגשת מועמדות לחץ כאן 

 

בואו לקחת חלק בעיצוב הסיפור המשותף של מטה אשר