פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גנספח ביטול השתתפות + קורונה

אנספח ביטול השתתפות כללי

1.1 ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.

1.2 מועדי ביטול השתתפות:

·        ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.

·        דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.

·        החל מ-1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות.

 1.3 לא ניתן החזר כספי על ביטוח תאונות אישיות והשכרת כלי באולפן
       למוסיקה.

1.4
 רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא
       ניתן החזר כספי
.

1.5 ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק
      במחלה ממושכת של מעל חודש ימים
.

 

בנספח הפסקת/הקפאת פעילות ע"י המרכז הקהילתי בעידן הקורונה

1.1 במקרה של כניסת משתתף לבידוד מעל 30 יום במצטבר במהלך שנת
     הפעילות, יינתן החזר כספי לתקופת הבידוד בסוף השנה
.

 1.2במקרה של כניסת כל הקבוצה/קפסולה(חוג) לבידוד – הפעילות תוחזר
     במהלך השנה
.

1.3 במקרה של כניסת מדריך/מאמן/מורה לבידוד – המרכז הקהילתי ידאג
      למחליף, הפעילות תימשך כסדרה עד לחזרתו
.

1.4 במקרה של החלטת ממשלה על סגרים תקופתיים או הנחיות שלא
      יאפשרו פעילות למשך תקופה
:

1.5 ככלל, המרכז הקהילתי יחזיר את משך הפעילות שלא התקיימה במהלך
      שנת הפעילות, בכלל זה הארכתה לחודשי הקיץ.

1.6 במידה ולא יתאפשר להחזיר את תקופת ההסגר בה בוטלה הפעילות, יזוכו
     המשתתפים על כל תקופת ההסגר, פחות 10%( לכיסוי הוצאות קבועות
     שהמרכז הקהילתי מחויב אליהן)

 1.7 אולפן למוסיקה :

    - במידה ולא יתאפשר מפגש מורה תלמיד באופן פרונטלי, האולפן
      למוסיקה יעבור לעבוד באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו
      ולשיקול דעתו.

   -  במקרה של כניסת קבוצת הרכב תזמורת מקהלה לבידוד, החזרות יעברו
      להתקיים באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.