קהילות ויישובים

קהילות ויישובים

קהילות ויישובים

ליווי וסיוע לקהילות המבקשות לקדם את נושא התעסוקה, היזמות והפרנסה בקהילה.

בניית מעטפת מענים - ליישובים ולמועצות באזור בנושאי תעסוקה ופיתוח עסקי.

יצירת שותפויות וקשרים אסטרטגיים - עם מועצות אזוריות, ארגונים, תושבים והנהגות ביישובים.

זיהוי צרכים בתחום התעסוקה ובניית תוכניות עבודה משותפות במסגרת היישוב.

פיתוח כלכלי קהילתי - קידום פרויקטים ומיזמים עסקיים וחברתיים.

לאתר מעברים לחצו כאן

 

טל: 04-9109046 | פקס: office@mwg.org.il|  04-9109045