התחדשות יהודית

התחדשות יהודית

התחדשות יהודית

התחדשות יהודית-ישראלית

מרכז התרבות פועל ליצירה קהילתית ישראלית תרבותית כאמצעי להעצמה של יישובי המועצה ותושביה, והעשרת התכנים התרבותיים הקשורים ללוח השנה העברי, הרצאות, קבלות שבת ומופעי אמנים.

קבלות שבת בישובים

במהלך השנה ממשיכים מסורת  של קבלת שבת קהילתית ברוח ישראלית  לכל המשפחה בישובים. לקבלות השבת ניתן להזמין את חבורת הזמר של המועצה .