תרבות בישובים

תרבות בישובים

תרבות בישובים

מפגשי רכזי תרבות מתקיימים אחת לחודשיים באירוח רכזי התרבות בישובים.

המפגשים תורמים לליבון שאלות מקצועיות, ללימוד דרכי עבודה והרחבת הידע בתחומי התרבות. הרכז המארח משתף על התפיסה התרבותית של ישובו.

המפגשים הם גם הזדמנות לשיתוף, התייעצות ומתן טיפים לאחרים.