שבי ציון

שבי ציון

  אשכול רגבה מהווה מרחב קהילתי ליישובים: שבי ציון, רגבה, נס עמים ובוסתן הגליל.

  אשכול המרכז הקהילתי עוסק בבניית וחיזוק הקהילות בתחומי הליבה של המרכז הקהילתי, פנאי, תרבות וחינוך בלתי פורמאלי.

  האשכול נותן מענה איכותי לתושבים במגוון פעילויות חוגים, הצגות ילדים, סדנאות ואירועים נוספים.

  המרכז הקהילתי פועל בשיתוף פעולה ותאום עם וועדות והנהגות היישובים ועם מחלקות רלוונטיות במרכז הקהילתי במועצה וגופים במרחב האזורי.

  מנהלת אשכול רגבה/ אשכול מרכז: כנרת אוניימצ'י
  טלפון: 050-3482345 משרד:04-6782255
  מייל matnasshav@gmail.com