פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גשרון הדס

מנהלת אולפן למחול