חוגים - שלוחות

שלוחת עראמשה

שלוחת עראמשה

    מנהלת שלוחת עראמשה – דועאא סויידן
    מס' נייד 054-6102123
    כתובת מייל - 
    doa88s@gmail.com

    שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה