פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"ג


חוגים - שלוחות

שלוחת עראמשה

מנהלת שלוחת עראמשה – דועאא סויידן
מס' נייד 054-6102123
כתובת מייל - 
doa88s@gmail.com

שלוחת עראמשה
    שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה