טפסים

טופס בקשה להנחה

הנחיות למילוי הטופס:

הבקשה להנחה מיועדת לתושבי מטה אשר בלבד

לאחר מילוי הטופס והשליחה יש לשלוח למייל matkupa@mta.org.il את הטפסים הבאים:

3 תלושי שכר אחרונים (בעל ואישה) 

צילום ת.ז וספח 

 

סמנו V ליד "אני לא רובוט"