פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גשלוחת דנון

שלוחת המתנ"ס בדנון ממלאת את שעות הפנאי אצל התושבים בפעילות חינוכית, תרבותית וספורטיבית ,תוך כדי חיבור קהילתי ושמירה על המסורת והתרבות .

מנהל שלוחת דנון  – אחמד סמנייה
מס' נייד
050-6366111
כתובת מייל -
 
ahmaeds@mta.org.il

 שלוחת דנון
    שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה