פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גבנים רוקדים

בנים רוקדים
    שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה
    בנים רוקדים גילאי ד-ו בנים רוקדים געתון 0-0 שלישי 17:30-19:00 1800 אופק אדמוני +