אירועים

קול קורא להקמה והפעלת חדר כושר בעראמשה

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

קול קורא להקמה והפעלת חדר כושר בכפר עראמשה בשותפות המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר

 

המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר מפרסם קול קורא להקמה והפעלה של חדר כושר בכפר עראמשה.

המפעיל יידרש להיצמד להוראות ניהול חדר הכושר אשר יינתנו ע"י המרכז הקהילתי ובהתאם לתקנות החוק.

המפעיל יידרש לשלם את תקורות ההפעלה לפי דרישה שתינתן ע"י מרכז הקהילתי.

גביית משתתפים תתבצע בקופת המרכז הקהילתי בלבד.

 

תנאי סף

 

 1. קניית ציוד איכותי המתאים להקמת חדר כושר, גובה ההשקעה בציוד לא ירד מ 50,000 ₪ .
 2. מפעיל חדר הכושר יידרש להמציא תעודת הסמכה של מאמן כושר כמו כן, תינתן עדיפות למפעיל בעל ניסיון בהוראת החינוך הגופני.
 3. עדיפות תינתן לתושבי עראמשה.
 4. המפעיל יידרש להציג אישור משטרה העדר עבירות מין.
 5. המפעיל יתחייב להיות נוכח לפחות 3 שעות ביום על מנת להדריך ולשמור על תקינות חדר הכושר.
 6. יש להגיש המלצות על פעילות דומה ממפעיל אחר.

הוראות כלליות

 

את הבקשות להפעלת והקמת חדר הכושר יש להגיש למנהל מחלקת הספורט לכתובת המייל m.sport@mta.org.il עד לתאריך 27/06/2023

 1. הבקשה תוגש בצרוף המסמכים הבאים:
 • קו"ח של המבקש
 • תעודות הסמכה מאמן חדר כושר
 • אישור העדר עברות מין מהמשטרה
 • צילום ת.ז הכולל ספח
 • המלצות
 1. המועמד יוזמן לריאיון אישי
 2. עובדי חדר הכושר יועסקו כעובדים מן המניין תחת המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר.
 3. המרכז הקהילתי רשאי לפנות למפעיל בבקשה להבהרות או קבלת פרטים נוספים, וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת נימוק.

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ליואב ברעם באמצעות המייל:
m.sport@mta.org.il

 

                                                                                    בברכה,

                                                                                    גולן רוזנברג

                                                                                    מנהל המרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר

לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל: