תקנון אולפן למוסיקה

תלמידים והורים יקרים,
עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"ג, אנו שמחים לברך אתכם בברכת שנת פעילות פורייה ומהנה.

א. נספח כללי אולפן למוסיקה
1. שנה"ל מתחילה ביום חמישי 1/09/22 ומסתיימת ב- 30/06/23.
2. שיעור סטנדרטי נמשך 45 דקות. שיעורים מיוחדים 30 דקות ו- 60 דקות.
3. איחור לשיעור הינו על חשבון השיעור עצמו,.
4. במקרה של היעדרות משיעור, על התלמיד להודיע על כך לפחות יום מראש מסיבות מוצדקות בלבד
(מחלה, טיול שנתי וכו').
מורה אינו מחויב להחזיר שיעור לתלמיד שלא הודיע מראש !
5. בשנת הפעילות יתקיימו לפחות 36 שיעורים.
6. שיעורי העשרה במוסיקה (תיאוריה) יזכו את התלמיד בתעודת שלב. השיעורים ניתנים אחת לשבוע
לאורך כל השנה (ללא תוספת תשלום). התלמידים ישובצו לכתות לפי גיל / רמה עם ההרשמה.
7. במהלך השנה יתקיימו לפחות שני קונצרטים וסדנא כחלק מתוכנית הלימודים.
8. תלמידים החברים בתזמורות ובמקהלה יקבלו במסגרתה שעתיים של חזרות בשבוע, חובה להגיע
לכולן !
9. תלמידים החברים בהרכבים יקבלו לפחות שעה חזרה בשבוע ומחויבים לחזרות אלו.
10. במהלך שנת הלימודים יתקיימו כנסי תזמורות והרכבים של משרד החינוך המחייבים את כל הנגנים
והזמרים/ות.
11. שכר הלימוד הינו שנתי, ההשתתפות מותנית בהסדרת תשלומים מראש לכל השנה. ניתן לחלק את
שכר הלימוד לתשלומים עד סוף חודש יוני 2023
12. השאלת כלי נגינה (תזמורתיים) תתבצע לאחר הסדרת נהלי הרישום והתשלום השנתי השאלת כלי
הינה בעלות ע''ס 250 ₪ את כלי הנגינה התלמיד יקבל לאחר הצגת קבלה על התשלום בפני המורה.


ב. נספח ביטול השתתפות כללי
ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.
מועדי ביטול השתתפות:
1. ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.
2. דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.
3. החל מ 1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות

4. לא ניתן החזר כספי על ביטוח תאונות אישיות והשכרת כלי באולפן למוסיקה.
5. רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא ניתן החזר כספי.
6. ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

ג. אולפן למוסיקה - נספח קורונה
1. במידה ולא יתאפשר מפגש מורה תלמיד באופן פרונטלי, האולפן למוסיקה יעבור לעבוד באופן מקוון
(זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.
2. במקרה של כניסת קבוצת הרכב תזמורת מקהלה לבידוד, החזרות יעברו להתקיים באופן מקוון (זום)
בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

ב ב ר כ ה,
מנחם גרודזינסקי
מנהל האולפן למוסיקה