תקנון אולפן למוסיקה

 א. נספח ביטול השתתפות כללי

ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.

מועדי ביטול השתתפות:

- ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.

- דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.

- החל מ 1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות.

                 ...

- לא ניתן החזר כספי על ביטוח תאונות אישיות והשכרת כלי באולפן למוסיקה.

- רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא ניתן החזר כספי.

- ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים.

 

ב. נספח הפסקת/הקפאת פעילות ע"י המרכז הקהילתי בעידן הקורונה

- במקרה של כניסת משתתף לבידוד מעל 30 יום במצטבר במהלך שנת הפעילות, יינתן החזר כספי לתקופת הבידוד בסוף השנה.

- במקרה של כניסת כל הקבוצה/קפסולה(חוג) לבידוד – הפעילות תוחזר במהלך השנה.

- במקרה של כניסת מדריך/מאמן/מורה לבידוד – המרכז הקהילתי ידאג למחליף, הפעילות תימשך כסדרה עד לחזרתו.

- במקרה של החלטת ממשלה על סגרים תקופתיים או הנחיות שלא יאפשרו  פעילות למשך תקופה:

1. ככלל, המרכז הקהילתי יחזיר את משך הפעילות שלא התקיימה במהלך שנת הפעילות, בכלל זה הארכתה לחודשי הקיץ.

2. במידה ולא יתאפשר להחזיר את תקופת ההסגר בה בוטלה הפעילות, יזוכו המשתתפים על כל תקופת ההסגר, פחות 10%( לכיסוי הוצאות קבועות שהמרכז הקהילתי מחויב אליהן)

3. אולפן למוסיקה :

- במידה ולא יתאפשר מפגש מורה תלמיד באופן פרונטלי, האולפן למוסיקה יעבור לעבוד באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

- במקרה של כניסת קבוצת הרכב תזמורת מקהלה לבידוד, החזרות יעברו להתקיים באופן מקוון (זום) בהתאם למגבלות שיינתנו ולשיקול דעתו.

 


תקנון האולפן למוסיקה

תלמידים והורים יקרים, 

עם פתיחת שנת הפעילות תשפ"א, אנו שמחים לברך אתכם בברכת שנת פעילות פורייה ומהנה. 


שימו לב - אי החתימה על ההסכם אינו פוטר מעמידה בתנאיו! 
1. שנה"ל מתחילה ביום שלישי 1.9.20 ומסתיימת ב- 30.6.21 
2. שיעור סטנדרטי נמשך 45 דקות. שיעורים מיוחדים 30 דקות ו- 60 דקות. 
3. אין לאחר לשיעורים, זמן איחור על חשבון השיעור. 
4. אי השתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום עבורם, אלה במקרה של מחלה ממושכת, או נסיעה עליה דווח מראש. 
5. במקרה של היעדרות משיעור, על התלמיד להודיע על כך לפחות יום מראש מסיבות מוצדקות בלבד (מחלה, טיול שנתי וכו'). 
מורה אינו מחויב להחזיר שיעור לתלמיד של הודיע מראש ! 
6. בשנת הפעילות יתקיימו לפחות 36 שיעורים. 
7. שיעורי העשרה במוסיקה (תיאוריה) יזכו את התלמיד בתעודת שלב. השיעורים ניתנים אחת לשבוע לאורך כל השנה (ללא תוספת תשלום). התלמידים ישובצו לכתות לפי גיל / רמה עם ההרשמה.
8. במהלך השנה יתקיימו לפחות שני קונצרטים וסדנא כחלק מתוכנית הלימודים. 
9. תלמידים החברים בתזמורות ובמקהלה יקבלו במסגרתה שעתיים של חזרות בשבוע, חובה להגיע לכולן ! 
10. תלמידים החברים בהרכבים יקבלו לפחות שעה חזרה בשבוע ומחויבים לחזרות אלו. 
11. במהלך שנת הלימודים יתקיימו כנסי תזמורות והרכבים של משרד החינוך המחייבים את כל הנגנים והזמרים/ות. 
12. שכר הלימוד הינו שנתי, ההשתתפות מותנית בהסדרת תשלומים מראש לכל השנה. ניתן לחלק את שכר הלימוד לתשלומים עד סוף חודש יוני 2021 
13. השאלת כלי נגינה (תזמורתיים) תתצע לאחר הסדרת נהלי הרישום והתשלום השנתי ע''ס 250 ₪ את כלי הנגינה התלמיד יקבל לאחר הצגת קבלה על התשלום בפני המורה.
14. הודעה על ביטול השתתפות והחזרים מופיע בדף העליון בנספח "ביטול השתתפות כללי"

ב ב ר כ ה, 
מנחם גרודזינסקי 
מנהל אולפן למוסיקה