ליווי ישובים

הרכז האשכולי מהווה כתובת חינוכית לרכזים והמדריכים ביישובים תומך את תהליכי ההקמה, ההנחייה והליווי של מערכות החינוך היישובית ובעלי התפקידים בקהילה. ליווי, העצמה והתאמה של תנועת הנוער הפועלת בישוב.

הובלת ראיה הוליסטית סביב הילדים והנוער תוך תכלול ושת"פ בין הגורמים במרחב . ציפוף הרשת הקהילתית בין קהילות האשכול בתחום החינוך בסימן חינוך בונה קהילה אחריות על חיבורים ושותפויות בין בתי הספר והתוכניות שפועלות בו לבין החינוך החברתי קהילתי בישובים ובאשכול.