לוח חופשות וחגים תשפ"ד

לוח חופשות וחגים תשפ"ד

החג/אירוע

חודש

ימים בחודש

ימים בשבוע

פעילות

חזרה לפעילות

תחילת שנת הלימודים

ספטמבר

01/09

שישי 

   

ראש השנה

ספטמבר

15/9-17/9

ו'-א'

אין פעילות

18/9 יום ב'

יום כיפור

ספטמבר 

24/9-25/9

א'-ב'

אין פעילות

26/9 יום ג'

חופשת סוכות

ספטמבר
אוקטובר

29/9-07/10

ו'-שבת

אין פעילות

8/10 יום א'

חנוכה

דצמבר

10/12-1615/12

א'-ו'

במתכונת מיוחדת 

17/12 יום א'

פורים

מרץ 

24/3-25/3

א'- ב'

אין פעילות

26/3 יום ג'

פסח

אפריל

14/4-22/4

א'-ב'

פעילות מיוחדת 

 

23/4-29/4

ג'-ב' 

אין פעילות

30/4 יום ג'

ערב יום השואה

מאי

5/5

א'

פעילות תסתיים ב-18:00

 

ערב יום הזיכרון

מאי

13/5

ב'

פעילות תסתיים ב-18:00

 

יום הזיכרון ויום העצמאות

מאי

13/5-14/5

ב'-ג'

אין פעילות

15/5 יום ד'

ל"ג בעומר

מאי 

26/5

יום א'

מתכונת מיוחדת 

 

שבועות

יוני 

11/6-12/6

ג'-ד'

אין פעילות

13/6 יום ה

תחילת חופשת הקיץ

יולי

1

     

הבהרות : 

המרכז הקהילתי מתנ''ס מטה אשר שומר על זכותו לבצע החזרי פעילות שנדחו מסיבות שונות במועדים שיבחר, כולל בימי חופשה,
וכולל בחודש יולי, על החזרים אלו תצא הודעה מראש.

בימי חג, חופשה ומועד הר"מ שלא תתקיים בהם פעילות-לא תוחזר תמורה, ימים אלו נלקחו בחשבון בעת ביצוע התמחור השנתי של הפעילות.