מתנ"ס מטה אשר

סמל המרכז הקהילתי

טל: 1-800-333-567
matkupa@matteasher.org.il
פקס: 04-9828483

בקשה לקבל מלגה -

הנחיות למילוי הטופס:

 קריטריונים לקבלת מלגה לשיעורי נגינה ושירה באולפן למוסיקה מתנ"ס מטה אשר

 1. לימודים פרטניים – יחידניים ולא במסגרת קבוצה.

2. החל משנה שנייה ללימודים.

3. כלי נדרש – ללא קשר למקום מגורים. (כלי נדרש נקבע  ע"י משרד החינוך).

4. מצב סוציואקונומי – על סמך הצגת תלושי שכר של שני ההורים.

5. המלצת המורה.

6. תושב המועצה.

7.  את תשלושי שכר ההורים והמלצת המורה יש לשלוח למייל: meitalp@matteasher.org.il

עם כותרת שם הילד+ בקשה לקבלת מלגה. ללא צירוף המסמכים הוועדה לא תדון בבקשה.

מלגה עבור
  • מועצה אזורית מטה אשר
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט |חוגים