טפסים

טופס בקשה לקבלת מלגה-האולפן למוסיקה

הנחיות למילוי הטופס:

 קריטריונים לקבלת מלגה לשיעורי נגינה ושירה באולפן למוסיקה מתנ"ס מטה אשר

 1. לימודים פרטניים – יחידניים ולא במסגרת קבוצה.

2. החל משנה שנייה ללימודים.

3. כלי נדרש – ללא קשר למקום מגורים. (כלי נדרש נקבע  ע"י משרד החינוך).

4. מצב סוציואקונומי – על סמך הצגת תלושי שכר של שני ההורים.

5. המלצת המורה.

6. תושב המועצה.

7.  את תשלושי שכר ההורים והמלצת המורה יש לשלוח למייל: [email protected]

עם כותרת שם הילד+ בקשה לקבלת מלגה. ללא צירוף המסמכים הוועדה לא תדון בבקשה.

מלגה עבור
סמנו V ליד "אני לא רובוט"