לפעילות עד הבית לחצו כאן!
הנחיות חדשות


טפסים

טופס ביטול השתתפות בחוג -

הנחיות למילוי הטופס:

לתשומת לב המשתתף :

1. ביטול השתתפות בחוג– מחויב בתשלום מלא של אותו החודש, הילד זכאי להשתתף בחוג עד לסוף החודש.

  1. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

    ימולא ע"י המשתתף:

הנני מבקש לבטל השתתפותי בחוג :