פתיחת שנת הפעילות במרכז הקהילתי מתנ"ס מטה אשר – תשפ"גטפסים

טופס ביטול השתתפות בחוג

הנחיות למילוי הטופס:

לתשומת לב המשתתף :

1. ביטול השתתפות בחוג– מחויב בתשלום מלא של אותו החודש.

  1. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.

    ימולא ע"י המשתתף:

אם הנכם גרים ביישוב אחר נא לסמן "אחר"
הנני מבקש לבטל השתתפותי בחוג :
סמנו V ליד "אני לא רובוט"