נספח ביטול השתתפות

נספח ביטול השתתפות כללי

1.1 ביטול השתתפות בפעילות יתבצע ע''י מילוי טופס מקוון באתר.

1.2 מועדי ביטול השתתפות:

·        ספטמבר-נובמבר התשלום יחול עד לסוף אותו חודש בו התקבלה הודעת הביטול.

·        דצמבר-מרץ (כולל), בהודעת ביטול אחרי ה 15 לחודש, המשתתף יחויב על אותו חודש וחודש נוסף.

·        החל מ-1/4, לא יבוצעו החזרים כספיים עד לסוף שנת הפעילות.

 1.3 לא ניתן החזר כספי על ביטוח תאונות אישיות והשכרת כלי באולפן
       למוסיקה.

1.4
 רכישת ערכות ביגוד לענפי הספורט השונים הינה חובה ולא רשות ולא
       ניתן החזר כספי
.

1.5 ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק
      במחלה ממושכת של מעל חודש ימים
.