טפסים

אישור הורים "בני המושבים" טיול חנוכה/מסע מנהיגים -

הנחיות למילוי הטופס:

 

 

החזרת טופס זה מלא וחתום הינו תנאי להרשמה לטיול חנוכה/מסע מנהיגים בתאריכים 3-6/12/18

מין ז / נ
1.אני מצהיר/ה בזאת כי: (נא לסמן)..לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני / בתי להשתתף בפעילויות התנועתיות האמורות
. בני /בתי צמחונים. יש לסמן
/ בני/ביתי חולי צליאק
בני/ביתי טבעוני/ת
בני/ביתי שומר/ת שבת
אני מאשר בזאת שבני/ביתי יודע לשחות
בחתימתי אני מאשר/ת כי אני הובא לידיעתי טיב הפעילות בטיולי חנוכה 2018, אורכה, תוכנה ואופייה.
• אני מבין/ה כהורה, שהתנועה לא תוכל לאשר השתתפות של החניך במפעל ללא אישור זה וללא סידור התשלום לפי המועד שנקבע מראש.
• הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים.
• הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני / בתי
• מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא
• ידוע לי כי תמונות של בני/בתי אפשרי ויפורסמו ברשתות חברתיות של בני המושבים או באתר האינטרנט של התנועה.
הבהרות חשובות :
*חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והאזור ובאחריות ההורים . *התנועה אינה סבלנית כלפי התנהגות שאינה הולמת לחניך/ה ולבעל/ת תפקיד במפעל, כגון תופעות שתייה, עישון ואלימות בפעילות.
נוהל ביטול הרשמה למסע:
1. ביטול השתתפות במפעל עד לתאריך סיום הרשמה בתנועה יום חמישי ה- 22/11/18 מזכה בהחזר כספי מלא בגין המפעל, החזר כפוף עד למועד הנ"ל.
2. ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא ממועד סיום ההרשמה בתנועה ועד ליום העסקים האחרון לפני תחילת המפעל יחויב בדמי ביטול בסך 155 ₪ הביטול מותנה בהעברת טופס ביטול עד יום 2/12/18 והגעתו לתנועה, בכפוף לתנאים הבאים:
3. ביטול שנשלח לאחר השעה 15:00 יום לפני תחילת המפעל ועד 14 יום מיום סיום המפעל יתקבל רק במקרים הבאים:
א. במקרה של מחלה/בעיה רפואית – מותנה בשליחת טופס ביטול ואישור רפואי
ב. במקרה של כוח עליון – מותנה בשליחת טופס ביטול מפורט
ההחזר שינתן בגין שני מהמקרים הנ"ל יהיה בהתאם לשיקול הדעת בתנועה ובניכוי דמי הרשמה.
4. על מנת לקבל את ההחזר הרלונטי יש לצרף את כל הטפסים התומכים בבקשה.
5. הגעת החניך למפעל מבטלת לחלוטין את האפשרות לקבלת החזר, מכל סיבה שהיא.
יובהר כי הנוהל כולו יתבצע בקשר מול מדריך בוגר ביישוב ורכז האזור המועצתי בלבד ולא מול התנועה באופן ישיר.
** לתשומת ליבכם– נהלי ביטול אלה הם הנהלים הקובעים בעניין טיול חנוכה ומנהיגים 2018.
חתימה