חינוך בלתי פורמלי

חינוך בלתי פורמלי

רקע

במועצה איזורית מטה אשר 3440 ילדים מתוכם 96% לומדים בתוך המועצה, השאר במסגרות חוץ כ-80% משתתפים באופן קבוע בפעילות בלתי פורמלית בהיקף של פעם בשבוע לפחות. בנוסף במועצה כ- 2890 בני נוער מתוכם 79% לומדים בתוך המועצה, השאר במסגרות חוץ כ-50% משתתפים באופן קבוע בפעילות בלתי פורמלית בהיקף של פעם בשבוע לפחות

יעודה על מחלקת חינוך בלתי פורמלי הינו לתת מענה חינוכי, חברתי וקהילתי במסגרת זרם בלתי פורמאלי לילדים ונוער במטה אשר

להוות גוף מקצועי להקמה, להנחיה, להדרכה ולליווי תחום החינוך הבלתי פורמאלי, מערכות החינוך וממלאי תפקידים בקהילות ובכללם תנועות הנוער

ולהוביל ראייה הוליסטית סביב ילדים ונוער תוך תכלול ושיתופי פעולה בין הגורמים במרחב, כולל הובלת תחום המניעה, ההסברה והטיפול במצבי סיכון.

אמנת השירות

עבודה לאור נהלים וחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך |  עבודה לאור מדיניות מועצה אזורית מטה אשר | מחויבות לאמנת השירות של מרכז קהילתי מטה אשר

שיטת העבודה

מתחילת שנת תשע"ט עובדת המחלקה בשיטת האשכולות.

האשכולות הינם צבר של ישובים בעלי קרבה גיאוגרפית שילדיהם לומדים באותם בתי ספר יסודיים.

האשכולות, מלווים על ידי מלווה אשכולי על פי מפתח של דרום-מרכז-צפון. המלווה אמון על ליווי של כל הצוות- ממדריכי הילדים ועד מנהל החינוך דרך יצירת תהליכים קהילתיים

העבודה במחלקה הינה במבנה שדה-מטה כאשר ליווי האשכולות הוא יחידת החוד, הקשר הישיר עם השטח- מערכות החינוך ביישובים.

תחומי המטה אמונים על מתן שירות למערכות החינוך בישוב דרך מלווי האשכולות.