טפסים

תקנון התעמלות -

הנחיות למילוי הטופס:

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (התעמלות קרקע / ראווה )

 

תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות  לחצו כאן 

 


בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של איגוד ההתעמלות, להלן זכויותייך וחובותייך:
1. תאריכי פעילות קבוצות הליגה יהיו בין התאריכים 1.9.2019 – 30.6.2020 .
2. בחודש יולי קיימת אפשרות לחודש פעילות נוסף בתשלום .
3. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס מתעמל/ת, הנך מתעמל/ת רשום באגודת הספורט מטה אשר.
4. קבוצות הספורט הר"מ יהיו כפופות לפעילות האיגודים / מרכז קהילתי ולוחות הפעילות שלהם .
א. תאריכי פעילויות קבוצות הליגות/אגודות הר"מ בתחרויות ומשחקים של האיגודים ואו בכלל יהיו עפ"י לו"ז התחרויות המפורסמים באתרי האיגודים.
ב. ההשתתפות במפעלים אלו יהיו בכפוף לאישור נציג מחלקת הספורט במרכז הקהילתי .
5. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות איגוד, פרטית וכיו"ב - לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש
להשלמה.

הזמנות להסעות חריגות ייתכנו לביצוע רק לפי הפרוט הר"מ :
1. עם קבלת פניה בכתב מנציג רשמי של המועדון / קבוצה .
2. בכפוף למימון מלוא העלות ע"י המשתתפים ומראש
3. אין המתנ"ס מחויב להיענות לבקשה כזו או אחרת אלא בכפוף ליכולתו ולזמינות רכבים מחברות ההסעה .
4. שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.

6. מתעמלים/ות עד גיל 15 ( לפי תאריך הלידה ) שהונפק להם כרטיס שחקן לעונת הפעילות הנוכחית , רשאים לעבור ללא
הסכמת המועדון לכל מועדון שיחפצו – מיד בתום עונת הפעילות .
האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.