טפסים

תקנון כדורעף -

הנחיות למילוי הטופס:

דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (איגוד הכדורעף)

 תקנון טפסים ונהלי איגוד/התאחדות
תקנונים וטפסים איגוד הכדורעף

בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון איגוד הכדורעף, להלן זכויותייך וחובותייך:
1. תאריכי פעילות קבוצות איגוד הכדורעף בין התאריכים 15.8.2020 – 15.6.2020 .
2. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הנך שחקן רשום באגודת הספורט מטה אשר.
3. קבוצות הספורט הר"מ יהיו כפופות לפעילות האיגודים / מרכז קהילתי ולוחות הפעילות שלהם .

א. תאריכי פעילויות הליגות/אגודות הר"מ בתחרויות ומשחקים יהיו עפ"י לו"ז התחרויות המפורסמים באתרי האיגודים .
ב. הפעילות השוטפת השנתית תתקיים עפ"י הלו"ז בתקנון הפעילות - בין התאריכים 15.8.2019 – 15.6.2020 .

4. עם סיום ההרשמה לאגודה והנפקת כרטיס שחקן, הנך ספורטאי רשום באגודת הספורט מטה אשר.
5. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות איגוד , פרטית או אחרת - לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש להשלמה.
6. הזמנות להסעות חריגות ייתכנו לביצוע רק לפי הפרוט הר"מ :
7. עם קבלת פניה בכתב מנציג רשמי של המועדון / קבוצה .
8. בכפוף למימון מלוא העלות ע"י המשתתפים ומראש
9. אין המתנ"ס מחויב להיענות לבקשה כזו או אחרת אלא בכפוף ליכולתו ולזמינות רכבים מחברות ההסעה .
10. שיקולי המחלקה והנחיותיה יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.
11. שחקנים עד גיל 15 ( לפי תאריך הלידה ) שהונפק להם כרטיס שחקן לעונת המשחקים הנוכחית , רשאים לעבור ללא הסכמת המועדון לכל מועדון שיחפצו – מיד בתום עונת המשחקים .
12. שחקנים מעל לגיל 15 - במידה ותחליט כי ברצונך לעבור לשחק בקבוצה אחרת, אלו עיקרי ההנחיות שתחויב לפעול לפיהן:

• אם עד לתום עונת המשחקים הנוכחית לא הגיעו הצדדים להסכם ו/או הסתיים החוזה בין הקבוצה לבין השחקן, רשאי השחקן לעבור לקבוצה אחרת בתנאים הללו:
• הקבוצה המקבלת תנהל מו"מ עם הקבוצה המעבירה באשר לגובה הפיצוי בגין אימונו, קידומו והשבחתו של השחקן. אם יגיעו לידי הסכמה – יועבר השחקן לקבוצה הקולטת.
• אם לא יגיעו הקבוצות להסכמה, יחולו ההוראות הבאות:
(א) לקבוצה המעבירה תהיה זכות סירוב להעברה.
(ב) לקבוצה המעבירה תהיה זכות השאלה למועדון אחר – ללא העברת כרטיס השחקן.
(ג) לשחקן תהיה זכות פניה למוסדות איגוד הכדורעף בעניינו.

1. שחקנים מעל לגיל 15 המועמדים/מאותרים להשתלב בקבוצת הבוגרים של המועדון :
א. נציגי קבוצת הבוגרים יפנו לשחקן ולהוריו/אפוטרופוס בעניינו לאחר תיאום עם מחלקת הנוער לצורך תיאום ציפיות ובחינת התאמה.
ב. מעבר לקבוצת הבוגרים יתבצע בהסכמת הצדדים, באישור קבוצת הבוגרים, וכרטיס השחקן יעבור לאחריות וניהול של עמותת הכדורעף הפועל מטה אשר /עכו ( קבוצת הבוגרים ).
ג. כל חוזה עתידי לשחקן בקבוצת בוגרים יהיה באחריות עמותת הכדורעף הפועל מטה אשר/עכו


דף מידע לספורטאי המצטרף לאגודת הספורט (התאחדות הספורט לבתי ספר כדורעף)

בהתאם לקבוע בחוק הספורט ובתקנון הרישום של אגודת הספורט / התאחדות, להלן זכויותייך וחובותייך:

1. קבוצות מועדונים בית ספריים יהיו כפופות לפעילות משרד החינוך ולוחות הפעילות של מוסדות החינוך עצמם.
2. תאריכי פעילות קבוצות המועדונים הבית ספריים יהיו בין התאריכים 2.9.2019 – 15.6.2020 
3. במקרים של ביטול אימונים עקב התנגשות עם פעילות בית ספרית ( טיול שנתי/סיורי של"ח/מבחנים/אירועים וכו' ) לא יוחזר האימון ולא יחשב כאימון הנדרש להשלמה.

האמור כאן בא להוסיף על זכויות ועל חובות אחרות לעניין מסירת מידע וקבלתו ולא לגרוע מהן.