לחיות יחד בקהילות: סילבוס

הסילבוס המצורף לתוכנית 'לחיות יחד בקהילות' משקף את סדרת המפגשים האמורה לאפשר מסגרת ראשונית לתכנון ולהתאמת התוכנית למרחבים המקומיים. הבסיס המרכזי להבניית המפגשים כרוך בהתאמה בין המטרות המרכזיות של מיזם 'לחיות יחד בקהילות' לדופק ולסדר יום השכונתי – לאור זאת יש מרחב משמעותי לביצוע התאמות, אך ישנן גם יחידות 'קשיחות' מפאת קיומן במקביל ובסנכרון במקומות השונים כנגזרת מכך שהתוכנית היא ארצית.

מטרת העל של מיזם 'לחיות יחד בקהילות' הוא קידום שותפות חברתית בין הקהילות השונות במרחב המקומי, שתתבטא ביכולת לייצר מרחב בטוח לעיסוק בזהות, בפיתוח תודעה מקומית שרואה את הזהויות והתרבויות כנכס,  ולאפשר לרכיבים של זהות מקומית מחברת להתפתח. הנכחת הזהויות השונות בשכונה, והראייה של מכלול התרבויות כנכסים, תגביר את תחושת הקשרים בתוך הקהילות השונות ואת תחושות השייכות המחוייבות והמשמעות שלהן שיתבטאו בהון המקשר הפנים קהילתי לצד פיתוח הקשרים בין הקהילות שיתבטאו בפיתוח ההון המגשר.

מיזם לחיות יחד בקהילות יקדם מטרה זו באמצעות:

א.     בניית קבוצה משמעותית של אנשים ונשים אקטיביים מתוך מגוון הקהילות במרחב המקומי שיובילו את השפה והחשיבה בדרך לחיות יחד, באמצעות חוויה ומפגש שיאפשרו העמקה רעיונית בשפה של לחיות יחד, ובמסע להכרת התרבויות והנכסים בשכונה, ובתמיכה ובפיתוח מענים קונקרטיים לאתגרים הנוגעים לחיים יחד בשכונה.  

ב.     עבודה משותפת של צוות 'לחיות יחד בקהילות' עם הנהגת המתנ"ס לפיתוח מענים וחשיבה מתוך סדר היום של המתנ"ס – לפי צורך ודרישה.

ג.      במכלול כלים נוספים, כגון 'מסעות לחיות יחד', 'דיבור אחר' לקידום תפיסת לחיות יחד ברשתות החברתיות בשכונה, ועוד.

 

מפגש

כותרת

מסגרת

תוכן

1

יציאה למסע משותף – יצירת עניין לצאת למסע, ו'ניכוס' האתגר

מפגש רגיל- 3 שעות

היכרות בסיסית + היכרות מעמיקה דרך צירים זהותיים;

ניכוס האתגר – מה אנחנו מעוניינים לעשות יחד בתהליך?

כתיבת חלומות עירוניים/שכונתיים ; התארגנות טכנית כקבוצה.

2

שערים לתרבויות ולזהויות בשכונה/יישוב –האם אנחנו מכירים את מכלול הזהויות בשכונה? האם יש לנו כלים ושפה לחוות אותם 'מבפנים'?

מפגש רגיל- 3 שעות

הצפת הזהות האישית והקשר בינה לזהויות בשכונה/יישוב ;

לימוד גבולות השכונה/יישוב ורשתות הזהות;

תרבות היא נכס וזהות היא ידע: חוויה ראשונית של תרבות כנכס.

 

3

"אוצר התרבויות של ...." – סמינר מרוכז בו מתוך שיתוף עמוק ממקום אישי- זהותי, נוצרת הבנה קבוצתית על פחדים וכאבים של הקבוצה, לצד דמיון של עתיד חיובי משותף

סמינר חמישי-שישי

חמישי-שישי שעובר בין מפת הזהויות השכונתית/יישובית, דרך התרבויות כנכס של חברי הקבוצה ועד ל 'אוצר התרבויות והזהויות השכונתי/יישובי';

הצפת הפחדים והכרה בכאבים פרטיים – זהותיים, לצד תקוות ועתיד משותף.  אפשרות להצפת חלק מהתהליך ברשתות החברתיות בשכונה (דיבור אחר) ובחוויית מסע.

 

4

מחוויה לתובנות – הכרת השפה של לחיות יחד ושל בינוי קהילה כבסיס להתמודדות ויצירת מרחב משותף, מתוך ההקשרים של השיתוף

מפגש רגיל- 3 שעות

היכרות עם סימני הדרך, גם ביחס לשכונה וגם בהקשר עירוני וחברתי רחב יותר.

תרגול היכולת לנוע מחשיפה זהותית תרבותית לעקרון.

בסוף המפגש- חזרה לחלומות ותרגום החלומות למרחבי השפעה ופעולה.  לקראת המפגש הבא- איסוף קולות נוספים מהשכונה/יישוב בנושא מרחבי ההשפעה והתחומים.

 

5

הכנה להאקתון – תרגום השפה, הסיפורים וכו' לאתגרים קונקרטיים הרלוונטיים למקום, ויצירת בסיס לעבודה שילובים כלפי האתגרים הללו בהאקתון

מפגש רגיל- 3 שעות

בחירת ארבעה מרחבי עשייה והשפעה אפשריים. חשיבה על הרחבת המעגלים מהקהילות.

עיצוב משותף של ההזמנה להאקתון ותכנון ההאקתון עצמו כתהליך משתף.

 

6

"ב... יש מקום לכולם" – האקתון, שפתוח למשתתפים נוספים סביב האתגרים שהוגדרו.

מפגש ארוך- כ-5 שעות

האקתון ארוך- עבודה צופה פני עתיד , עבודה עם חברים נוספים מהשכונה/יישוב לפיתוח מיזמים המקדמים חיים יחד בשכונה במרחבים שנבחרו.

 

7

המשך פיתוח בצוותים – סיוע צותי במימוש מיזמים

מפגש רגיל- 3 שעות

עבודה בצוותים קטנים, מיקוד ודיוק לסגירת מיזם להצגה

 

8

מפגש סיכום חגיגי- הצגת תוצרים

מפגש רגיל- 3 שעות

סיכום התהליך והצגת תוצרי ההאקתון בפני פורום עירוני נרחב